Restaurering

restaurering bolig i skien

Restaurering i Skien

Restaurering innebærer vedlikehold, konservering og om nødvendig oppussing av gamle hus/bygninger som skal beholdes i original stil.

Få tilbake huset til det originale

Ved restaurering byttes ødelagte deler ut med nye kopier i friskt materiale. At restaurering foregår på riktig måte, er svært viktig. Uerstattelige verdier går ofte tapt dersom man ikke vet hva man har med å gjøre, eller hvordan man skal behandle bygningen.

Freda bygninger

Alle kulturminner bygget før år 1536 og år 1650 er automatisk fredet etter kulturminneloven. Kulturminner yngre enn 1650 kan fredes etter kulturminneloven hvis de anses som kulturhistorisk eller har nasjonal verdi(arkitektonisk). Dette heter vedtaksfredning.

Vedtaksfredede bygninger har meget strenge vernebestemmelser i henhold til eksteriør, og som regel også i henhold til interiør. Enkelte vil kunne få tilskudd til restaurering dersom de søker om dette.

Ta kontakt med Byggmester Jan Eskeland AS i Skien for et godt tilbud på restaurering. Vi vet hva vi driver med, og kan sørge for at ikke byggtekniske verdier går tapt.